2 Просмотры
Издатель
TOEIC Listening TEST - PRACTICE TEST 4 - YBM, HACKER, ETS TOEIC 2021 (NEW)
Video này mô phỏng lại bài thi Listening trong TOEIC, tổng có 45 phút làm phần này. Chúng tôi đem đến series này để tạo điều kiện giúp bạn dễ dàng luyện tập và thực hành bài thi như lúc thi thật.

Các bạn xem thêm file PDF đề và đáp án và audio theo link dưới đây:
+ Đề TOEIC Listening Test 4:
+ Đáp án giải chi tiết TOEIC Listening Test 4:
+ Audio TOEIC Listening Test 4:

Hãy trông chờ các video tiếp theo trong series này nhé.
Xem thêm video trong series tại đây:
Các bạn có thể xem thêm các video hướng dẫn giải đề tại đây:

CLB giải đề FREE ETS:
Website: _ Lớp TOEIC Target 750:
Tiktok: @fireenglish?
#toeic #giaidetoeic #toeiclistening #etstoeic #toeic2021 #tienganhthayquy
Комментариев нет.