1 Просмотры
Издатель
MODERNIZMAS ATEIČIAI

Optimistiškai ir su dideliu tempu kurtas modernus Kaunas tarpukariu, šiuolaikinei kartai paliko neįkainojamą dovaną – tai daugiau kaip 6000 tūkstančiai pastatų. Dovaną ir atsakomybę. Be tarptautinio pripažinimo (2015 m. Kauno modernizmui kaip reiškiniui suteiktas Europos paveldo ženklas, o dabar ir siekis prisijungti prie UNESCO pasaulio paveldo šeimos), šio laikotarpio paveldas kasdien tampa vis svarbesnis vietos gyventojams, kultūros lauko atstovams. Programos „Modernizmas ateičiai“ rėmuose daugiau kaip penkis metus ir įvairiais pjūviais Kauno miesto kultūros organizacijos, iniciatyvos, architektūros istorikai ir tarpdisciplininio meno kūrėjai modernios visuomenės gimimą liudijančiuose miesto ženkluose ieškojo įkvėpimo, kad papasakotų Lietuvai, Europai ir pasauliui, koks ir kaip Kauno modernizmas yra ir gali būti Atviras ir Prieinamas, Įtraukiantis ir Inspiruojantis, Didinantis Sąmoningumą ir Meilę visų ir kiekivieno savo ateities miestui. Programos sesijoje nebus nutylėta nei viena priežastis, kodėl modernistiškai esame pasirengę švęsti Europos kultūros sostinės metus. Tai ne tik svarbiausi 2022-ųjų metų akcentai, tačiau ir ilgą pasirengimo kelią sėkmingai įveikusių partnerių projektai – jautrūs vietai ir reikšmingi Europai. Su nekantrumu ir iki pasimatymo.

Moderuoja: Viltė Migonytė-Petrulienė
Daugiau informacijos:

MODERNISM FOR THE FUTURE

The modern Kaunas that was created optimistically and at a high pace in the interwar period, has left an invaluable gift to the modern generation – more than 6,000 buildings. A gift and responsibility. In addition to international recognition (in 2015, Kaunas Modernism as a phenomenon was awarded the European Heritage Label, and now there is an aspiration to join the UNESCO World Heritage family), the heritage of this period is becoming more and more important for local residents and representatives of the cultural field. Within the framework of the Modernism for the Future programme, for more than five years and in various ways, Kaunas city cultural organizations, initiatives, architectural historians and interdisciplinary art creators sought inspiration in the city signs witnessing the birth of modern society, to tell Lithuania, Europe and the World what Kaunas modernism is and how it can be Open and Accessible, Inclusive and Inspiring, Raising Awareness and Love to every and each one for their future city. In the programme session, there will be no omission of any reason why we are modernistically prepared to celebrate the year of the European Capital of Culture. These are not only the most important highlights of 2022, but also the projects of partners who have successfully completed a long way of preparation – sensitive to the place, and significant for Europe. Awaiting eagerly, see you soon.

Moderator: Viltė Migonytė-Petrulienė
More info:
Комментариев нет.